Reklamační protokol

Uplatnění reklamace (reklamační list)

Kupující:
Jméno a příjmení:
Adresa:
Telefon:
E-mail:

Prodávající:
KV Centrum s.r.o.
Laubova 1731/6, 130 00, Praha 3
IČ: 64943101

Reklamované zboží:

Označení zboží:

Datum prodeje:

Číslo kupního dokladu:

Popis závady:

 

 

 

Obsah balení při předání:

Preferovaný způsob vyřízení reklamace (Před volbou způsobu vyřízení reklamace se seznamte s bodem „Práva a povinnosti z vadného plnění“ obchodních podmínek):
a) oprava
b) výměna
c) sleva
d) odstoupení od smlouvy

Vyřízení reklamace očekávám nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů.
Zároveň vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu se zvoleným nárokem, a následně o vystavení potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně uvedení doby jejího trvání.

 

Datum uplatnění reklamace:

Podpis kupujícího:

 

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.